MVO

Home/MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Multi Marketeers hecht grote waarde aan het leveren van een bijdrage aan de maatschappij, de mens en het milieu.

Onze organisatie gelooft dan ook in zaken als minder consumeren, verlagen energiegebruik, hergebruik, en het vermijden van onnodig woon-werkverkeer, en brengt dit ook dagelijks in praktijk. Daarnaast zijn wij sinds ons ontstaan bezig met delen: gedeelde kantoren, gedeelde faciliteiten en gedeelde kennis.

Om initiatieven op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) succesvol te laten zijn , is effectieve communicatie nodig, bijvoorbeeld om medestanders te krijgen, stakeholders te informeren, en meer.

Onderdeel van Multi Marketeers is Bureau MVO, dat voor duurzame en innovatieve projecten meer zichtbaarheid creëert. Bureau MVO maakt duurzame initiatieven zichtbaar en zorgt voor participatie, voor (semi-)overheid, non-profit organisaties en het bedrijfsleven. Bureau MVO denkt mee over de communicatie rond MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en daaraan gerelateerde onderwerpen, en voeren acties en campagnes uit. Bureau MVO heeft door de jaren heen onder meer succesvolle communicatieprojecten uitgevoerd rond sociale innovatie, duurzame productie, hergebruik, duurzame mobiliteit en de circulaire economie. Van concept tot uitvoering tot aan genereren van media-exposure.

Bureau MVO zet regelmatig online- en mobile video in, geproduceerd door ons productiebedrijf Movie Marketeers. Met animatievideo, ook wel explainimation genoemd, leggen wij complexe zaken uit op een voor de kijker begrijpelijke wijze. Video is het middel bij uitstek om emotie over te brengen, en mensen te betrekken bij een merk of acties. Ook voor crowdfunding campagnes zetten wij bijvoorbeeld video in als sterk communicatiemiddel.

Meer informatie op de website van Bureau MVO.